Обмеження прав людини

Більшість прав людини можуть обмежуватися для захисту важливих громадських інтересів або прав інших осіб. Обмеження прав повинно завжди мати пропорційний характер, воно не може виходити за межі заходів, абсолютно необхідних для захисту цих інтересів.

Кожна людина користується правами. Основою прав людини є ідея про те, що кожна людина є цінною сама по собі та всі люди народжуються вільними й рівними у своїй гідності та правах. 

Такі основні права як, наприклад, право на життя, право на свободу та особисту недоторканість, свободу від катувань, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та інші права, належать кожній людині, незалежно від її національності, раси, сексуальної орієнтації чи інших чинників. 

Деякі права належать лише певним людям і надаються для спеціального захисту осіб у вразливому становищі. Наприклад, права людини передбачають особливий захист меншин, осіб з інвалідністю, біженців, корінних народів, жінок, дітей, неповнолітніх та інших осіб. Це не означає, що права людей, які не належать до цих груп, обмежуються лише тому, що деякі групи отримують додаткові права. Це лише означає, що деякі люди потребують особливого захисту, щоб мати змогу безпечно жити в суспільстві на рівних умовах з усіма іншими. 

Обмеження прав людини

Більшість прав людини можуть обмежуватися для захисту інших осіб або важливих інтересів суспільства. Хоча права людини — це найважливіші та базові права особи, іноді вони можуть конкурувати з правами інших людей або суспільства загалом. 

приклад Ваше право робити світлини й оприлюднювати їх іноді може конкурувати з правом інших людей на недоторканність приватного життя. Аналогічно, щоб захистити суспільство від шкоди, право людей працювати лікарями може обмежувати вимога здобути спеціальну освіту та дозвіл. 

Права людини можуть обмежуватися лише тоді, коли це дозволено законом. Щоразу, коли права людини обмежуються, у людини має бути можливість скористатися засобами правового захисту. Тобто процедурою у незалежному органі, що дозволить оскаржити обмеження, зупинити їхню дію або отримати компенсацію, якщо права вже порушено. 

Деякі права людини є абсолютними й не можуть обмежуватися за жодних умов. Це означає, що держава за жодних обставин, навіть за надзвичайної ситуації, не може порушувати цих прав. Ними є, наприклад, заборона катувань і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або заборона рабства.

Про цей посібник

Цей посібник інформує про те, які права людини можуть обмежуватися і які існують правові вимоги до законності таких обмежень. 

Крім того, він розповідає про засоби обмеження прав людини та засоби правового захисту, які повинні бути доступними для оскарження таких. У ньому також міститься інформація про відступи від зобов’язань щодо прав людини, дозволені за надзвичайних ситуацій, як-от війна, терористична загроза або пандемія.

Дізнайтеся більше про:

Джерела

Останнє оновлення 20/11/2023