Свобода вираження поглядів та свобода медіа

Кожен має право поширювати свої думки та ідеї, а також ділитися інформацією в будь-якій формі. У сфері прав людини це називається свободою вираження поглядів. Вона забороняє державі та іншим членам суспільства вдаватися до цензури і її можна обмежувати лише з вельми серйозних причин.

Свобода вираження поглядів та демократія

Свобода вираження поглядів є важливим правом людини, без якого суспільство не може бути демократичним. Це право забезпечує вільний обмін ідеями, думками та інформацією, що дозволяє членам суспільства формувати власну думку щодо важливих суспільних питань. Свобода вираження поглядів робить можливими публічні дискусії та сприяє роботі вільної та незалежної преси, усвідомленій громадянській активності та прозорому функціонуванню держави.

Обмеження

Право на свободу вираження поглядів є широким, але не абсолютним, і може обмежуватися Це стається тоді, коли свобода вираження поглядів однієї людини порушує права іншої людини або цінності суспільства загалом. У подібних ситуаціях держава може законно обмежити вираження поглядів, які завдають шкоди, або покарати за них. Прикладами є порушення недоторканності приватного життя, наклеп, мова ворожнечі, непристойність, порнографія, порушення громадського порядку, національної безпеки, секретності інформації, комерційної таємниці чи авторських прав.

Медіа

Свобода вираження поглядів надає медіа особливі права та обов’язки. Медіа інформують суспільство з питань, що становлять суспільний інтерес, і створюють важливу платформу для громадських дебатів, аналізу та роздумів. Тому незалежні медіа та якісну журналістику вважають «сторожовим псом» демократичного суспільства.

Про цей посібник

У цьому посібнику викладені принципи свободи вираження поглядів і випадки її законного обмеження. У ньому також докладно розглянуто питання дотримання балансу між свободою вираження поглядів, з одного боку, та недоторканністю приватного життя, наклепом і мовою ворожнечі, з іншого. Крім того, він допомагає зрозуміти, якими є особливі права та свободи медіа, а також право громадян на доступ до публічної інформації та інформації з обмеженим доступом від державних установ. Спеціальні розділи «Як подати скаргу» допомагають зрозуміти, що можна зробити в разі потенційного порушення прав людини.

Джерела

Останнє оновлення 06/12/2023