За певних умов свобода виражати погляди може обмежуватися для захисту репутації, честі чи гідності інших осіб.

Конфлікт між свободою вираження поглядів і захистом репутації

Оприлюднення критики або публічне висловлення різкої думки може мати негативні наслідки для іншої особи. Насамперед тоді, коли твердження неправдиве або частково не відповідає дійсності. Наклеп — це поширення неправдивої або частково неправдивої інформації, яка завдає шкоди репутації іншої особи, групи осіб чи компанії. У разі виникнення спору суди можуть встановлювати обмеження та санкції за оприлюднення інформації, критики або вкрай образливих і зневажливих поглядів, якщо вони завдають шкоди та є неправдивими або не мають достатнього фактичного підґрунтя. У цьому разі свободу вираження поглядів однієї особи може бути обмежено для захисту репутації, честі чи гідності іншої особи.

Фактичне підґрунтя

У справі про наклеп суд розглядає питання про те, чи має оскаржувана заява реальне та правдиве підґрунтя. Якщо у заяві стверджуються факти, автор або особа, що її оприлюднила, повинні довести правдивість цих фактів. Якщо заява є думкою, автор або особа, яка її оприлюднила, повинні довести наявність достатньої фактичної основи для її обґрунтування.

приклад Якщо ви публічно заявляєте, що хтось вчинив подружню зраду, ця особа може подати на вас до суду за наклеп, якщо його/її репутації завдано шкоди. У суді вам необхідно буде довести, що вам відомі певні факти, які підтверджують вашу заяву.

Статус особи та суспільний інтерес

У кожному випадку слід окремо розглядати питання про види допустимих тверджень і наявність у них достатнього фактичного підґрунтя. Від статусу особи та суспільного інтересу, пов’язаного з нею, залежать міра допустимої критики та те, наскільки вона має бути фактично обґрунтованою. Якщо дії публічної особи викликають великий суспільний інтерес, рівень фактичної обґрунтованості заяви буде оцінюватися менш суворо, ніж у разі, якщо твердження стосуються невідомої приватної особи.

приклад Припущення про те, що політик може мати конфлікт інтересів, сформоване на основі непереконливих доказів, оцінюється менш суворо, ніж спір щодо приватної особи.

Законні обмеження

Будь-які заходи або санкції суду, які обмежують свободу вираження поглядів автора чи особи, яка оприлюднила заяву, повинні бути законними. Це означає, що такі заходи чи санкції повинні:

  • передбачатися законодавством,
  • слугувати законній меті захисту репутації інших осіб,
  • бути необхідними та пропорційними.

Про цей розділ

У цьому розділі можна дізнатися більше про важливі аспекти справ про наклеп.

Останнє оновлення 05/12/2023