Злочини на ґрунті ненависті є кримінальними правопорушеннями, мотивом яких є упередження щодо певних соціальних груп. Такі злочини відрізняються від інших своїм мотивом. Злочини на ґрунті ненависті можуть набувати різних форм.

Злочини та менш серйозні правопорушення трапляються щодня. Проте злочини та інші правопорушення, мотивом яких є упередження, слід сприймати серйозніше, адже вони є небезпечнішими для суспільства загалом.

приклад На єврейський культурний центр здійснено напад з мотиву погрози євреям.

У разі вчинення злочину на ґрунті ненависті держава має не лише позитивне зобов’язання активно та ретельно розслідувати злочин, але й додатковий обов’язок вжити всіх розумних заходів для викриття будь-яких упереджених мотивів. Держава також повинна забезпечити, щоб особа чи група осіб, які постраждали від злочину, не втратили довіру до органів влади, які їх захищають.

Злочини на ґрунті ненависті мають значний вплив на їхню жертву, адже їхньою мішенню є людська особистість. Постраждала особа почувається вразливою та зазнає значного психологічного впливу. Спільнота, яка має ті ж самі характеристики, що й потерпіла особа, також може почуватися наляканою й відчувати загрозу.

приклад Якщо скоєно напад на єврейський культурний центр, єврейська громада, скоріше за все, ізолюється, скасує громадські заходи, закриє свої заклади для громадськості та вживе інших заходів для власного захисту.

Злочини на ґрунті ненависті та права людини

Злочини на ґрунті ненависті можуть мати вплив на соціально вразливі групи та створювати подальші соціальні бар’єри між потерпілою групою та суспільством. Саме тому їх потрібно розглядати під іншим кутом, ніж звичайні злочини. Вони вимагають окремих запобіжних заходів та спеціальних навичок для їхнього виявлення й розслідування та надання допомоги.

Неможливість реалізувати права потерпілої особи може призвести до порушення прав на життя і справедливий суд, порушення заборони нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та дискримінації.

Про цей розділ

У цьому розділі ви дізнаєтеся, які злочини можна вважати злочинами на ґрунті ненависті, а також про різні види відповідальності, статус потерпілої особи та способи одержання допомоги.

Дізнайтеся більше про такі теми:

Джерела

Останнє оновлення 05/01/2024