Які види прав існують?

Права людини складаються з різних прав і свобод.

Права людини можна тематично поділити на дві головні групи: громадянські й політичні права та соціальні та економічні права. Водночас усі права людини є взаємозалежними та взаємопов’язаними: позбавлення людини одного права може негативно вплинути на реалізацію інших.

Громадянські та політичні права

Громадянські й політичні права захищають насамперед людину від державної влади та необґрунтованого втручання в їхнє життя. Вони гарантують ваше безпечне життя в суспільстві та участь у громадському житті. Тому держава має захищати всі громадянські та політичні права, забезпечувати повне їхнє дотримання.

Соціальні та економічні права

Соціальні та економічні права гарантують створення для кожної людини умов, щоб задовольняти свої основні соціальні та економічні потреби. Вони тісно пов’язані з нашим добробутом. Держави повинні вживати необхідних заходів для повної реалізації соціальних та економічних прав. 

Проте, в деяких випадках захист і забезпечення цих прав потребують великих ресурсів, якими певні держави можуть не володіти. Утім, нестача ресурсів не дає державам жодного права на пасивність і нескінченну прокрастинацію. Держави зобов’язані захищати та гарантувати ці права за якомога вищими стандартами, з огляду на наявні ресурси, а також повинні демонструвати готовність досягати прогресу в покращенні їхнього забезпечення.

Познайомимося з найважливішими правами:

Останнє оновлення 20/11/2023