Які основні документи існують у сфері прав людини?

Існують певні національні та міжнародні документи у сфері прав людини, що можуть виявитися важливими для вас. 

Україна

В Україні права людини визначені в Конституції України. Розділ ІІ Конституції містить багато важливих прав людини.

На додаток до прав, гарантованих Конституцією, звичайні закони також можуть гарантувати основоположні права. Заборона дискримінації гарантується Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Існують також багато інших законів, які, хоча й не є самі по собі документами у сфері прав людини, все одно захищають різні аспекти прав людини. 

приклад Кримінальний процесуальний кодекс містить положення, які гарантують дотримання прав людини під час кримінального судочинства. Закон України «Про медіа» регулює питання свободи вираження поглядів у медіа.

Європейські та міжнародні документи 

Україна приєдналася до низки важливих міжнародних документів у сфері прав людини й тому вони мають для неї обов’язкову силу.

Деякі документи мають загальний характер і містять широкі переліки прав людини. Це такі документи:

Джерела

Останнє оновлення 20/11/2023