Що таке дискримінація?

Дискримінація може траплятися у різних формах та в багатьох сферах життя. Відповідно, важливо навчитися розпізнавати ситуації, за яких вона відбувається, та знати, чи маєте ви право скаржитися щодо неї та куди.

Дискримінація стається в разі несправедливого ставлення до особи без об’єктивної на те причини, лише з огляду на те, ким вона є. Дискримінація відбувається тоді, коли навички, здібності та обставини особи не оцінюються індивідуально, але натомість за основу беруться негативні ставлення та стереотипні припущення на основі особистих характеристик людини, як-от раса, етнічне походження, віросповідання або переконання, стать (гендер), мова, сексуальна орієнтація, інвалідність, вік або інший статус. Дискримінація може набувати різних форм, траплятися в різних сферах життя та бути навмисною або ненавмисною. Вона призводить до відчуження та відторгнення осіб, заперечення їхніх прав.

Дискримінація та права людини

Ви маєте право користуватися своїми правами так само, як інші, не зазнаючи дискримінації. Заборона дискримінації виступає підґрунтям усіх прав людини. 

Різні закони передбачають різний ступінь захисту від дискримінації. 

У міжнародному праві з прав людини право на рівність та недискримінацію захищається двома способами. Деякі правові акти не передбачають заборону дискримінації як окреме право, а лише пов’язують її з іншими правами та свободами, які підлягають захисту за цими законами. Наприклад, держава повинна поважати ваше право на приватне та сімейне життя, право на справедливий суд тощо без дискримінації. 

приклад Цей підхід відображено в Європейській конвенції з прав людини. Стаття 14 Конвенції передбачає, що права, які вона захищає, підлягають захисту без дискримінації за будь-якими ознаками. Відповідно, скаргу щодо дискримінації можна подати лише у зв’язку з іншим правом за Конвенцією.  

Але в деяких правових актах заборона дискримінації є окремим, самостійним правом, не пов’язаним з іншими, передбаченими законодавством. Це право не залежить від існування та порушення іншого передбаченого законом права.

приклад Стаття 24 Конституції України передбачає, що права і свободи повинні захищатися та застосовуватися без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками, на які поширюється захист. Відповідно, йдеться про автономне право, яке може стосуватися будь-якої сфери, що регулюється державою. 

Зобов’язання держави 

Заборона дискримінації передбачає як негативні, так і позитивні зобов’язання держави. Негативне зобов’язання означає, що держава, тобто самі органи влади, не повинні вдаватися до дискримінації. Це означає, що держава повинна утримуватися від ухвалення дискримінаційних законів, політики та програм, а органи влади не повинні застосовувати закони та політичні рішення в дискримінаційний спосіб. Наприклад, парламент не може ухвалити закон, який дозволяє працювати в поліції лише чоловікам, а жінкам – забороняє. Державна установа не може відмовитися сплачувати допомогу за безробіттям мусульманам.

Проте рівності не можна досягти, якщо зобов’язання утримуватися від дискримінації стосується лише органів влади. Саме тому держава має й позитивне зобов’язання – забезпечити, щоб дії окремих осіб не стали джерелом дискримінації. У таких випадках йдеться про окремі закони, що регулюють ту чи іншу сферу, а також визначені характеристики, на які поширюється захист. Наприклад, у деяких країнах окремі закони забороняють дискримінацію за етнічною ознакою в доступі до товарів та послуг. В Україні такого спеціального законодавства немає, хоча про рівень доступу до товарів та послуг йдеться в загальних рисах у статті 4 Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». 

У деяких випадках органи влади можуть вживати заходів для сприяння рівності та усунення перешкод, які заважають певним групам людей (наприклад, особам з інвалідністю) користуватися своїми правами так, як це роблять інші люди. 

Наприклад, законодавство деяких країн передбачає, що роботодавець зобов’язаний пристосовувати робоче місце для того, щоб особа з інвалідністю могла виконувати необхідні обов’язки, проте конкретних зобов’язань щодо пристосування робочого місця для потреб особи без інвалідності не передбачено.  

Про цей розділ

У цьому розділі ви знайдете інформацію про ознаки, дискримінація за якими забороняється. Він також допоможе вам у розпізнанні різних форм дискримінації.

Джерела

Останнє оновлення 18/12/2023