Право на справедливий суд

Право на справедливий суд включає ваші основні права та обов’язки в суді та гарантує справедливий судовий розгляд для всіх сторін.

Що таке справедливий суд?

Право на справедливий суд гарантує вам справедливе судовий процес. Це не означає, що суд повинен ухвалити рішення на вашу користь або погодитися з вами. Справедливий суд означає, що суд дотримується всіх процесуальних норм і ставиться до всіх сторін на засадах рівності, а сам розгляд є справедливим та ефективним незалежно від рішення та результату.

Складові права на справедливий суд

Справедливий суд не може забезпечуватися, якщо суди не працюють прозоро, надійно та ефективно. Основні вимоги, які формують право на справедливий суд, стосуються всіх судів. Вимоги права на справедливий суд можна розділити на дві групи:

Вимоги до суду

Суд має встановлюватися законом, а його судді мають бути незалежними й неупередженими.

Вимоги до процедури

Судова процедура має організовуватися таким чином, щоб ви могли отримати доступ до суду та брати змістовну участь у судовому провадженні на рівних умовах із вашим опонентом.

Ваші обов’язки

Може здатися, що забезпечення вашого права на справедливий суд є обов’язком виключно суду та держави. Дійсно, саме держава захищає права людини і внаслідок цього має багато зобов’язань. Якщо ваші права порушуються, вона може бути притягнута до відповідальності та повинна надати вам компенсацію. 

Загалом саме держава несе відповідальність за створення судів і встановлення судових процедур, які забезпечують справедливий судовий розгляд. Однак судовий розгляд може бути справедливим і ефективним, лише якщо ви також виконуєте обов’язки його учасника. Якщо ви не робите того, що від вас вимагається, і це сприяє порушенню наданих вам гарантій справедливого судового розгляду, ви не зможете притягнути державу до відповідальності за наслідки своїх власних дій.

Існує два типи обов’язків, які ви маєте, щодо захисту власних прав:

  • обов’язки, які ви зобов’язані виконувати, оскільки берете участь у судовому процесі;
  • ви є відповідальними через те, що не вчинили дії, щоб запобігти порушенню вашого права на справедливий судовий розгляд чи усунути таке порушення шляхом подання скарги щодо нього, коли є така можливість.

Дізнайтеся більше про ваші обов’язки в кримінальному провадженні, провадженні у справі про адміністративні правопорушення, провадженні цивільного судочинства та адміністративному провадженні.

У праві

Право на справедливий суд передбачено:

Останнє оновлення 06/01/2024