Молодіжна громадська участь

Молоді люди мають право на те, щоб їхній голос було почуто і враховано. Однак участь молоді у розв’язанні суспільних питань нерідко обмежена, і не в останню чергу тим, що громадянам заборонено до певного віку голосувати чи балотуватися на виборах, а отже прямо виражати свої погляди на виборах чи на державних посадах.

Молодь – невіддільна частина суспільства. Майже всі суспільні рішення впливають на молодь, при чому багато з них мають особливий стосунок до неї або ж спрямовані саме на неї, як-от освітня політика. Тому особливо важливо, щоб молодь мала право голосу в розв’язанні суспільних питань, які її стосуються. Право молоді на громадську участь захищає низка прав людини.

Молодіжна громадська участь і права людини

Право на громадську участь є таким само основоположним правом людини для молоді, як і для дорослих. Зокрема, право бути почутими – основоположне право дітей (тобто будь-якої особи віком до 18 років), закріплене в Конвенції ООН про права дитини. Це означає, що дитина, здатна формувати власні погляди, має право вільно їх висловлювати з усіх питань, які стосуються дитини. При чому її погляди мають братися до належної уваги відповідно до її віку та зрілості. Не існує вікових обмежень права неповнолітніх вільно виражати свої погляди. Це право застосовується без дискримінації за такими ознаками, як раса, етнічна приналежність, громадянство, стать, мова, релігія, політичні чи інші погляди, інвалідність, статус під час народження, сексуальна орієнтація тощо.

Право бути почутими разом із правом на свободу від дискримінації та свободу вираження поглядів означає для держав обов’язок щодо створення системи, в межах якої молодь має змогу впливати на рішення й політику стосовно неї.

Дізнайтеся більше з цього посібника про обов’язок держави гарантувати право на громадську участь і право на заборону несправедливої дискримінації.

Про цей розділ

У цьому розділі посібника розглядаються способи, якими ви, бувши молодою людиною, можете брати участь у розв’язанні суспільних питань, а також ваші права.

Джерела

Останнє оновлення 20/11/2023