Громадські ініціативи

Громадські ініціативи – це форма прямої демократії та єдиний шлях, яким громадськість може напряму подавати проєкти законів. На жаль, сьогодні законодавство України не передбачає такої форми громадської участі, однак це може статися в майбутньому.

Законодавча ініціатива – це інструмент, який дає громадськості змогу вносити пропозиції щодо ухвалення нових та внесення змін до вже наявних законів на національному рівні. Наприклад, чинний механізм Європейських громадських ініціатив в ЄС дозволяє громадськості звертатися до Європейської комісії з пропозиціями щодо законодавства чи інших заходів у сферах її компетенції.

Громадські ініціативи та права людини

Громадські ініціативи – ще одна форма прямої демократії, яка дозволяє громадськості брати участь у законотворчому процесі. Вони тісно пов’язані зі свободою вираження поглядів і насамперед з ідеєю про те, що в демократичній державі люди мають рівні права щодо законотворчості. Однак це право може обмежуватися. Зазвичай існує вимога, спрямована на забезпечення легітимності законодавчих пропозицій, яка обмежує право висувати такі пропозиції і встановлює, що подібна ініціатива повинна мати підтримку значної частини електорату. Якщо ваше право подати ініціативу незаконно чи невиправдано обмежено, це може призвести до порушення вашого права на свободу вираження поглядів. 

Про цей розділ

У цьому розділі посібника розглядаються питання основних форм громадських ініціатив, критеріїв, яким вони мають відповідати, способів їх подання, а також питання подання скарг, якщо ваше право на громадську ініціативу порушено.

Джерела

Останнє оновлення 20/11/2023