Громадські обговорення

Громадські обговорення чи публічні консультації дають громадськості змогу висловлювати погляди й потенційно впливати на ухвалювані рішення з суспільно важливих питань. Вони пов’язані зі свободою вираження поглядів.

Громадські обговорення чи публічні консультації мають багато різних форм, вони можуть бути очними чи дистанційними, проводитися на платформах уряду або ЗМІ чи в соціальних мережах. Крім того, громадські обговорення відбуваються майже на всіх рівнях ухвалення рішень: від муніципальних органів влади до рівня міністерств і парламентів.

Ось деякі приклади громадських обговорень або консультацій:

  • участь громадськості в підготовці законопроєктів;
  • консультаційні ради й робочі групи при міністерствах; 
  • муніципальні громадські обговорення на теми спилювання дерев або запланованого будівництва;
  • громадські обговорення щодо інших суспільно важливих рішень.

Найпоширенішими питаннями, стосовно яких за законом потрібно проводити громадські обговорення, є питання екології, будівництва й територіального розвитку.

важливо Представники громадськості в міжвідомчих робочих групах і консультативних радах мають обиратися за відкритою процедурою. Хоча відповідна установа може встановлювати власні критерії обрання, правові норми передбачають, що думка представників громадськості, яких не було обрано до таких органів, має теж бути почутою. Такий порядок зазвичай встановлюють різні правові норми у відповідній сфері. 

Як можна взяти участь у громадському обговоренні?

Найдоступніший спосіб взяти участь у підготовці законопроєктів – через вебсторінки міністерств і відомств, де можна переглянути законопроєкти, подати власні пропозиції й відстежувати хід розгляду проєктів, які вас цікавлять. Крім того, усі законопроєкти доступні на порталі парламенту. Про консультативні ради, робочі групи й громадські обговорення на місцевому рівні та на рівні міністерств, а також про те, що треба зробити, щоб узяти участь у них, можна дізнатися на вебсайті відповідного органу влади, який згідно із законодавством має містити відомості про участь громадськості. Можна також подати інформаційний запит до органів влади щодо конкретного питання, яке вас цікавить.

У деяких випадках закон визначає строки – до заходу та після його проведення – оприлюднення інформації про громадські обговорення чи консультації для широкого загалу.

Які порушення прав людини можуть при цьому статися?

Якщо вам не дали можливості висловитися з питання, що становить суспільний інтерес, унаслідок відсутності консультацій із громадськістю або тому, що не заслухали саме вас, можливо, сталося втручання у ваше право на свободу вираження поглядів або його потенційно порушили. Разом із тим, окрім питань охорони навколишнього середовища, будівництва й територіального розвитку, влада має значну свободу розсуду в процесі ухвалення рішень і не зобов’язана консультуватися з громадськістю щодо кожного питання.

Дізнатися більше

Джерела

Останнє оновлення 20/11/2023